Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

III SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
III SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
27 czerwca 2024 r. o godz. 15.00
Obrady odbędą się w sali posiedzeń na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie uczestników posiedzenia.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
 6. Raport o stanie Gminy Pawłowiczki za 2023 rok.
a) omówienie raportu,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowiczki wotum zaufania.
 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki.
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2023 rok,
b) sprawozdania finansowe Gminy Pawłowiczki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłowiczki,
d) wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
e) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
f) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem o udzielenie absolutorium,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowiczki za 2023 rok.
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Andrzeja i Jakuba w Pawłowiczkach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół  prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Maciowakrze i Dobrosławice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, działka nr 885/4 obręb Pawłowiczki, o wartości powyżej 10.000,00 zł.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w  Jakubowicach stanowiącą własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca
      Rady Gminy Pawłowiczki

   Lidia Kukowka

 

Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 21-06-2024 07:18 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 21-06-2024 07:29
Przewiń do góryPrzewiń do góry