Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Informacje ogólne

      Gmina Pawłowiczki położona jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim. Sąsiaduje z gminami Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Baborów, Głubczyce oraz z gminą Głogówek. Obejmuje ona swoim zasięgiem 22 sołectwa, a mianowicie: Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia  Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Kózki, Karchów - Ligota Wielka, Maciowakrze, Milice, Mierzęcin, Naczęsławice, Ostrożnica, Pawłowiczki, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków i Urbanowice.

Położenie gminy jest korzystne ze względu na usytuowanie w pobliżu miast Kędzierzyn - Koźle i Głubczyce, przez które przebiegają ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe i wodne. Przez teren gminy  przebiegają drogi następujących kategorii:
- droga krajowa - DK nr 38 (Krnov/Pietrowice – Głubczyce – Pawłowiczki – Reńska Wieś – Kędzierzyn Koźle). Na obszarze gminy Pawłowiczki przebiega ona przez miejscowości: Ucieszków i Pawłowiczki;  
- droga wojewódzka - DW nr 417 (Racibórz– Pawłów – Szczyty – Grudynia Mała – Lisięcice – Szonów – Racławice Śląskie – Laskowice).  Jest to droga o znaczeniu regionalnym, umożliwiająca połączenie pomiędzy Raciborzem, a Głogówkiem i Prudnikiem. Przebiega ona przez miejscowości: Maciowakrze, Dobrosławice, Grudynię Małą i Milice
- 22 drogi powiatowe, których łączna długość przebiegających przez gminę Pawłowiczki wynosi 75,63 km,
Ponadto na terenie gminy znajdują się także drogi gminne, których łączna długość wynosi 59,75 km.

Gmina Pawłowiczki jest gminą wiejską o powierzchni 15 353 ha (153 km2), co  stanowi 24,64 % powierzchni powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego, o dominującym obecnie rolniczym charakterze. W strukturze użytkowania gruntów gminnych dominują użytki rolne. Z uwagi na bardzo sprzyjające warunki klimatyczne i bardzo dobre gleby o przewadze I, II i III klasy bonitacyjnej, podlegają one ochronie. Występują one na 93,4% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Ukierunkowana jest na rolnictwo, przechowalnictwo, przetwórstwo rolno – spożywcze oraz usługi dla ludności. Za region intensywnego rozwoju rolnictwa uznaje się obszary wszystkich wsi gminy, a szczególnie wsi położonych w jej środkowej i południowej części.

W kwestii zaopatrzenia gminy w wodę istniejące wodociągi komunalne zaspokajają potrzeby mieszkańców gminy w zakresie spożycia, potrzeb gospodarczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Sieć wodociągowa działająca na terenie gminy stanowi 4 wodociągi grupowe, obejmujące swoim zasięgiem 100 % jej mieszkańców. Natomiast około 90 % mieszkańców korzysta z kanalizacji.

W gminie funkcjonują cztery Zespoły Szkolno - Przedszkolne: w Pawłowiczkach, w Gościęcinie, w Ostrożnicy i w Jakubowicach oraz dwie Publiczne Szkoły Podstawowe w Naczęsławicach  i w Maciowakrzu.

Gmina Pawłowiczki bogata jest w zasoby dziedzictwa kulturowego. Wiele obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Do szczególnie wyróżniających się zaliczyć można kościół odpustowy św. Brykcjusza oraz kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Radoszowach.

Bogaty wachlarz możliwości korzystania z funkcjonujących w gminie instytucji takich jak Urząd Gminy, ośrodki zdrowia, biblioteka i jej filie, bank, filia pocztowa, szkoły i przedszkola stwarza społeczeństwu możliwości realizowania się, rozwoju i godnego życia.

Przewiń do góryPrzewiń do góry