Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2024

WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pawłowiczki

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (t. j.: Dz. U. z 2024 r., 278) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Pawłowiczki konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pawłowiczki.

2. Konsultacje rozpoczną się 16 kwietnia 2024 r., a zakończą się 20 maja 2024 r.

3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Pawłowiczki.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Pawłowiczki oraz na stronie internetowej gminy www.pawlowiczki.pl , https://bip.pawlowiczki.pl/134/2/ogloszenia.html oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/pawlowiczki_formularz_uwag_or_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 8 maja 2024 r.o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1,  47-280 Pawłowiczki, sala posiedzeń II piętro,

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.pawlowiczki.pl, https://bip.pawlowiczki.pl/134/2/ogloszenia.html oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/pawlowiczki_ankieta_or_oz

5. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@pawlowiczki.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1,  47-280 Pawłowiczki;

3) osobiście do Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, w godzinach pracy urzędu- sekretariat, pokój nr 11;

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/pawlowiczki_formularz_uwag_or_oz

5) podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 8 maja 2024 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach.

6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy oraz w BIP.

7. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.pawlowiczki.pl  i https://bip.pawlowiczki.pl/134/2/ogloszenia.html oraz wyłożony  w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach w okresie od 16 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024 r.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Pawłowiczki

                                                                                     /-/   Jerzy Treffon

 

PDFZarządzenie.pdf (91,68KB)

PDFInformacja o konsultacjach.pdf (68,62KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem_JL.pdf (426,50KB)

PDFmapa uchwała.pdf (20,47MB)

JPEGOZ_Pawłowiczki.jpeg (248,78KB)

JPEGOR Gościęcin.jpeg (137,69KB)

JPEGOR Maciowakrze.jpeg (105,63KB)

JPEGOR Ostrożnica.jpeg (141,72KB)

JPEGOR Pawłowiczki.jpeg (141,99KB)

DOCXformularz konsultacyjny_OZ i OR.docx (23,95KB)

PDFformularz konsultacyjny_OZ i OR.pdf (407,19KB)

https://ankieta.deltapartner.org.pl/pawlowiczki_ankieta_or_oz

PDFGPR Pawłowiczki diagnoza.pdf (3,38MB)

Data publikacji: 16-04-2024 08:20
Przewiń do góryPrzewiń do góry