Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Urzedu Górniczego w Katowicach dotyczące zwalczania problemu nielegalnej eksplatacji kopalin.

W nawiązaniu do raportu Najwyzszej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykrywanie i przeciwdzialanie nielegalnej eksploatacji kopalin”. 


Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, informuję, ze zgodnie z art. 4 ust. 1 i ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023r., poz. 633 ze zm.), możliwe jest wydobywanie bez koncesji pisaków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomosci stanowiących przedmiot jej prawa własności (uzytkowania wieczystego), jezeli jednoczesnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10m3, w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej dzialałności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na pismie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Kazda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszalka lub ministra właściwego do spraw środowiska. Prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robot geologicznych podlega sankcjom zgodnie z art. 140 ustawy prawo geologiczne

PDFWzór zawiadomienia.pdf (345,87KB)

Przewiń do góryPrzewiń do góry