Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek rolny

2024 rok

Ustalany zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1129)– 89,63 za 1 dt.

Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi:
89,63 zł x 2,5 q = 224,075 zł.

Stawka podatku za 1 ha fizyczny dla gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi:
89,63 zł x 5 q = 448,15 zł.

2023 rok

Ustalany zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995)– 74,05 za 1 dt.

Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi:
74,05 zł x 2,5 q = 185,125 zł.

Stawka podatku za 1 ha fizyczny dla gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi:
74,05 zł x 5 q = 370,25 zł.

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 ROKU

OSOBY FIZYCZNE

PDFIR-1.pdf (53,90KB)
PDFZIR-1.pdf (38,78KB)
PDFZIR-2.pdf (37,86KB)
PDFZIR-3.pdf (38,37KB)

OSOBY PRAWNE

PDFDR-1.pdf (68,64KB)
PDFZDR-1.pdf (39,41KB)
PDFZDR-2.pdf (38,14KB)