Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

LII SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
LII SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
27 grudnia 2023 r. o godz. 14.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach  według niżej proponowanego porządku:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie uczestników posiedzenia.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewygasających wydatków.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi wsparcia krótkoterminowego oraz szczegółowe warunki zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2024 r.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.
         Przewodniczący Rady Gminy
 
    Przemysław Malinka
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 21-12-2023 08:43 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 21-12-2023 08:51
Przewiń do góryPrzewiń do góry