Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

Wójta  Gminy  Pawłowiczki  z  dnia  04  października 2023  roku  w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu:  „ Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki     z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust. 3  ustawy        z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   ( Dz. U.  2023  poz. 571) na 2024 rok ”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2023  poz. 571) Wójt  Gminy Pawłowiczki  zaprasza  zainteresowane  organizacje  pozarządowe  i  podmioty  wymienione  w art. 3 ust. 2 i ust. 3  w/w ustawy do  konsultacji  projektu: 

Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2024 rok.

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej: www.pawlowiczki.pl oraz    w Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Konsultacje prowadzone  będą w  formie  pisemnego  lub  elektronicznego  wyrażenia  opinii i uwag  o  projekcie  Programu przez organizacje,  na załączonym formularzu w terminie:od  12.10.2023 r.  do   27.10.2023 r.  

Opinie  o  projekcie  Programu  można  zgłaszać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Pawłowiczki,  ul. Plac Jedności Narodu 1 – pok. 3
  • drogą elektroniczną na adres:
  • faksem : 77/4036462

Opinie   złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

W załączeniu:

Projekt Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego                                           

PDFUchwała.pdf (424,85KB)

Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok                                                             

PDFProgram współpracy na 2024 rok.pdf (617,87KB)

Formularz zgłaszania opinii i uwag                                                                                                           

PDFFormularz uwag.pdf (380,35KB)                           

WÓJT

Jerzy  Treffon

Data publikacji: 11-10-2023 15:01
Przewiń do góryPrzewiń do góry