Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Pawłowiczki, 11.08.2023r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców gminy oraz interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki .

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 24 sierpnia 2023r. do 13 września 2023r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach oraz na stronie internetowej gminy www.pawlowiczki.pl. Wypełniony formularz konsultacyjny w postaci papierowej wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki. Uwagi w postaci elektronicznej poprzez wypełniony formularz konsultacyjny wraz z klauzulą informacyjną  należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. na adres ug@pawlowiczki.pl bądź na adres skrzynki epuap: /PAWLOWICZKI/ZMOKU                
  2. Zbieranie uwag ustnych w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach w godzinach pracy urzędu.
  3. Spotkanie otwarte dla mieszkańców i interesariuszy w dniu 29 sierpnia 2023 r. w sali posiedzeń- II piętro  w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach o godz. 18.00.

Materiały informacyjne, tj.:

  • Projekt uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki
  • Uzasadnienie projektu uchwały;
  • Mapy określające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
  • Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki;

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 13 września 2023 r. W przypadku przesłania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data nadania.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 r.  poz. 485, z 2023 r. poz. 28) oraz zamieszczona na stronie:

 https://bip.pawlowiczki.pl/134/2/ogloszenia.html   i  www.pawlowiczki.pl.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Pawłowiczki

                                                                                                                      /-/ Jerzy Treffon

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki.pdf (829,22KB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki.pdf (105,55KB)

PDFUzasadnienie projektu uchwały.pdf (102,58KB)

PDFDiagnoza Pawłowiczki.pdf (3,62MB)

MAPY

PDF1 GMINA PAWŁOWICZKI - ZAŁĄCZNIK nr 1.pdf (3,26MB)

PDF2 GOŚCIĘCIN.pdf (1,32MB)

PDF3 MACIOWAKRZE.pdf (1,33MB)

PDF4 OSTROŻNICA - POGLĄDOWA.pdf (1,38MB)

PDF5 OSTROŻNICA.pdf (1,96MB)

PDF6 OSTROŻNICA.pdf (1,37MB)

PDF7 OSTROŻNICA.pdf (1,26MB)

PDF8 PAWŁOWICZKI POGLADOWA.pdf (1,80MB)

PDF9 PAWŁOWICZKI.pdf (1,46MB)

PDF10 PAWŁOWICZKI.pdf (3,01MB)

PDF11 PAWŁOWICZKI.pdf (3,06MB)

 

DOCXFormularz konsultacyjny i klauzula informacyjna.docx (19,16KB)

PDFFormularz konsultacyjny i klauzula informacyjna.pdf (381,41KB)

 

PDFZarządzenie nr 0050.99.2023.pdf (442,83KB) Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki

 

PDFRaport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki.pdf (363,32KB)

PDFPodsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej na terenie gminy Pawłowiczki na rzecz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki.pdf (415,41KB)

Data publikacji: 11-08-2023 13:33
Przewiń do góryPrzewiń do góry