Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XLVII SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI-NADZWYCZAJNA

Uprzejmie zawiadamiam, że
XLVII SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI
- zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
odbędzie się
27 lipca 2023 r. o godz. 13.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach  według niżej proponowanego porządku:

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przywitanie uczestników posiedzenia. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok. 
7. Podjęcie uchwały sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej o wartości powyżej 10.000,00 zł. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczania zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców. 
11. Zakończenie obrad.


                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                      /-/  Przemysław Malinka

Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 26-07-2023 14:36 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 26-07-2023 14:48
Przewiń do góryPrzewiń do góry