Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ ZWIERZĄT

KOMUNIKAT

 

                Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu zwraca się do osób zainteresowanych

szacowaniem wartości rynkowej zwierząt

o zgłaszanie się do Wójtów Gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania o uzyskanie powołania na rzeczoznawcę

Szacowanie wartości rynkowej zwierząt przyczynia się do sprawnej likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt i umożliwia hodowcy zwierząt otrzymanie należnego odszkodowania.

Kto może zostać rzeczoznawcą:

- osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową (również inną niż rolniczą) i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

- osoba, która ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową o kierunkach rolniczych i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

- osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym. lub

- osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

- osoba posiadająca wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie.

O powołanie na rzeczoznawców mogą również wystąpić:

- sołtys,

- izba rolnicza,

- związek zawodowy rolników,

- organizacja społeczno-zawodowa rolników,

- izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,

- grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

 

Rzeczoznawcom przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

 

 

 

Data publikacji: 26-07-2023 14:26
Przewiń do góryPrzewiń do góry