Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XLVI SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XLVI SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
29 czerwca 2023 r., godz. 14:00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
1. Otwarcie obrad, przywitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
6. Raport o stanie Gminy Pawłowiczki za 2022 rok.
a) omówienie raportu,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowiczki wotum zaufania.
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki.
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2022 rok,
b) sprawozdania finansowe Gminy Pawłowiczki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku,
c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłowiczki,
d) wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
e) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
f) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem o udzielenie absolutorium,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowiczki za 2022 rok.
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego .
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki oraz granic ich obwodów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki .
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.
 
Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej:
 
 
 
              Przewodniczący Rady Gminy
 
       /-/ Przemysław Malinka
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 23-06-2023 07:21 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 28-06-2023 11:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry