Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Praca_PSZOK_Pawłowiczki.jpeg

Związek Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie - Koźlu poszukuje pracowników do obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowiczkach (położonego przy drodze krajowej nr 38);

WARUNKI PRACY:

Praca w systemie:

  • wtorek od godz. 13.00 do godz. 17.00
  • czwartek od godz. 8.00 do godz. 13.00
  • piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00
  • sobota od godz. 9.00 do godz. 14.00
Praca na umowę zlecenie.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
• znajomość prawidłowej segregacji odpadów obowiązującej na terenie gminy,
• podstawowa obsługa komputera, w tym znajomość podstaw programu Exel,
• umiejętność rozwiązywania bieżących problemów,
• dokładność i sumienność,
• komunikatywność w kontaktach z klientami,
• prawo jazdy kat. B

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Przyjmowanie posegregowanych odpadów od mieszkańców danej gminy zgodnie z katalogiem odpadów i Regulaminem PSZOK.
2. Weryfikacja pochodzenia odpadów.
3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowania odpadów,
4. Obsługa klientów PSZOK.
5. Współpraca z klientami: udzielanie informacji, wskazywanie pojemników.
6. Obsługa wagi zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz prowadzenie ewidencji odpadów dostarczonych do PSZOK w systemie informatycznym wagi.
7. Rozliczanie, weryfikacja, wypełnianie oraz przekazywanie odpowiednich dokumentów związanych z ilością i rodzajem odpadów PSZOK.
8. Prowadzenie ewidencji odpadów przekazanych do PSZOK.
9. Codzienna obsługa monitoringu.
10. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i usterek.
11. Okresowa kontrola stanu wody w zbiornikach p. pożarowych.
12. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
13. Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych po odbiorze pojemników przez firmą obsługującą.
14. Prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, dbaniu o estetykę terenu PSZOK, koszenie terenu zielonego, odśnieżanie, oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów i pojemników.
15. Przygotowanie odpadów do transportu.
16. Przestrzeganie zasad określonych w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
17. Współpraca z pracownikami Biura Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie promocji PSZOK.

Więcej informacji pod nr tel. 77 4461190 wew. 16
Osoby zainteresowane powyższą pracą proszone są o złożenie CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru osoby do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w danej gminie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w terminie do 9 czerwca 2023 r.
 
Data publikacji: 26-05-2023 08:24
Przewiń do góryPrzewiń do góry