Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XLIV SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XLIV SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
19 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
 1. Otwarcie obrad, przywitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
 6. Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach za 2022 rok.
6.1 Ocena zasobów pomocy społecznej.
6.2 Działalność ośrodka pomocy społecznej.
6.3 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
6.4 Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 1. Przegląd obszarów i granic aglomeracji wyposażonych w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki - aktualizacja na lata 2021- 2027”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030, w tym konsultacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Trawniki.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Malinka
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 14-04-2023 11:40 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 14-04-2023 11:54
Przewiń do góryPrzewiń do góry