Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XLII SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XLII SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
26 stycznia 2023 r. o godz. 15.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
 1. Otwarcie obrad, przywitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.
 7. Podjęcie chwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.
 12. Podjęcie uchwały sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12 grudnia 2022 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w Ostrożnicy do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z zakupu uprawnień do emisji CO2 na inwestycje OZE w przedsiębiorstwie energetycznym.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.
 
Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej:
 
 
 
              Przewodniczący Rady Gminy
 
       /-/ Przemysław Malinka
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 19-01-2023 09:25 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 19-01-2023 09:28
Przewiń do góryPrzewiń do góry