Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Nowe stawki w Czystym Regionie w 2023 roku

Związek Międzygminny "Czysty Region" informuje, że od 1 stycznia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie:
  • 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby,
  • 26,50 zł miesięcznie od 5 osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej,
  • 20,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.
1 osoba – 32,00 zł, 2 osoby – 64,00 zł, 3 osoby – 96,00 zł, 4 osoby – 128,00 zł, 5 osób – 154,50 zł, 6 osób – 175,00 zł, 7 osób – 195,50 zł, 8 osób – 216,00 zł, 9 osób – 236,50 zł, 10 osób – 257,00 zł, kolejne wyliczane jako suma stawki 20,50 zł dla każdej kolejnej dodatkowej osoby.
Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczane zostaną poprzez Pocztę Polską.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej: www.czystyregion.pl
 
Czysty region logo.png
Data publikacji: 08-12-2022 12:40
Przewiń do góryPrzewiń do góry