Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XL SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XL SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
12 grudnia 2022 r. o godz. 16.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
1. Otwarcie obrad, przywitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy".
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Jakubowicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jakubowicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczania zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali sprzedawanych ich najemcom.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/168/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
 
Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej:
 
                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
 
       /-/ Przemysław Malinka
 
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 05-12-2022 15:08 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 05-12-2022 15:11
Przewiń do góryPrzewiń do góry