Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

UWAGA – ZMIANA WZORU WNIOSKU

W związku z otrzymaną ofertą na sprzedaż węgla do wzoru wniosku wprowadza się sortyment KOSTKA.

PDFNOWY WZÓR WNIOSKU.pdf (406,90KB)

DOCXNOWY WZÓR WNIOSKU.docx (20,85KB)

 

Gmina Pawłowiczki  przystąpiła do dystrybucji węgla, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy Gminy Pawłowiczki od środy tj. 16  listopada 2022 r. mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Dystrybucja węgla zostanie powierzona jednej z firm działających na terenie Gminy Pawłowiczki, o czym będziemy informować.

Paliwo stałe będzie posiadało odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości węgla.
Gmina Pawłowiczki nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany).

2.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

3.  Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto.

4.  Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Pawłowiczki zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski na I transzę zakupu węgla można składać do 10 grudnia 2022r. 

Wnioski można złożyć: elektronicznie, osobiście w Urzędzie Gminy Pawłowiczki. 

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku  (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty.

Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie (fakturę), na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Pawłowiczki.

Uwaga!  

Urząd Gminy w Pawłowiczkach nie pokrywa kosztów ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego.

PDFwzór wniosku.pdf (406,95KB)

DOCXwzór wniosku.docx (20,66KB)

Data publikacji: 16-11-2022 07:28
Przewiń do góryPrzewiń do góry