Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXXVIII SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XXXVIII SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
25 października 2022 r. o godz. 16.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
1. Otwarcie obrad, przywitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja na temat współpracy pomiędzy Starostwem Kędzierzyńsko-Kozielskim, a Gminą Pawłowiczki z uwzględnieniem realizowanych zadań dot. stanu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowiczki oraz działalności placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Pawłowiczki w roku szkolnym 2021/2022.
7. Omówienie działalności międzysesyjnej.
8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę i najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
 
Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej:
 
 
 
 
                Przewodniczący Rady Gminy
 
       /-/ Przemysław Malinka
 
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 21-10-2022 11:09 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 21-10-2022 11:17
Przewiń do góryPrzewiń do góry