Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.pdf (3,91MB)

PDFProgram ochrony środowiska dla Gminy Pawlowiczki na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025r.pdf (5,09MB)