Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXXVII SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XXXVII SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
22 września 2022 r. o godz. 15.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
1. Otwarcie obrad, przywitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podziękowanie dla Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy.
6. Informacja na temat współpracy pomiędzy Starostwem Kędzierzyńsko-Kozielskim, a Gminą Pawłowiczki z uwzględnieniem realizowanych zadań dot. stanu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowiczki oraz działalności placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.
7. Omówienie działalności międzysesyjnej.
8. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2022 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2022/2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
 
Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej:
 
 
 
 
               Przewodniczący Rady Gminy
 
       /-/ Przemysław Malinka
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 14-09-2022 14:32 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 14-09-2022 14:39
Przewiń do góryPrzewiń do góry