Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

baner-gospodarka-odpadami3.jpeg

INFORMACJA

Informujemy Mieszkańców Gminy Pawłowiczki, iż w ramach systemu organizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie- Koźlu, styropian budowlany nie jest odbierany w PSZOK oraz w tymczasowych, mobilnych punktach, tzw. MPSZOK.

Zgodnie z § 14 obowiązującego na terenie gmin członkowskich Regulaminu utrzymania czystości i porządku, odpady po pracach budowlanych zawierające elementy różnych frakcji, a także elementy takie jak papa, styropian budowlany, wełna mineralna i wyroby azbestowe winny być przekazane podmiotowi uprawnionemu na określonych przez niego zasadach.

MPSZOK oraz PSZOK przyjmują wyłącznie odpady budowlane w postaci odpadów z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady z innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kafelki, brodziki, ubikacje, umywalki, wanny, płyty karton-gips) - powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych indywidualnie przez mieszkańców w ilości 300 kg na mieszkańca na rok (zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Data publikacji: 15-07-2022 09:57
Przewiń do góryPrzewiń do góry