Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXXVI SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XXXVI SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
29 czerwca 2022 r. o godz. 15.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
1. Otwarcie obrad, przywitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV I XXXV  sesji.
5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2021.
7. Raport o stanie Gminy Pawłowiczki za 2021 rok:
a) omówienie raportu,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowiczki wotum zaufania.
8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2021 rok,
b) sprawozdania finansowe Gminy Pawłowiczki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku,
c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłowiczki,
d) wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
e) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
f) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem o udzielenie absolutorium,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowiczki za 2021 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej w Gościęcinie do kategorii dróg gminnych.
10. Podjęcie uchwały sprawie zaliczenia drogi w Pawłowiczkach do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2018-2023.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
 
Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej:
 
 
 
 
             Przewodniczący Rady Gminy
 
       /-/ Przemysław Malinka
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 24-06-2022 09:02 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 24-06-2022 09:06
Przewiń do góryPrzewiń do góry