Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki

PDFRegulamin utrzymania czystości.pdf (119,87KB)
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uchwalany jest przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego “Czysty Region”

http://czystyregion.pl