Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00116903/01 z dnia 2022-04-11
Termin składania ofert: 2022-04-27 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/401eafbe-b471-4083-952d-15bc88585700

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (129,70KB)

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (587,12KB)

PDFZałączniki 1-7 do SWZ.pdf (1,58MB)

PDFZałącznik do umowy - Oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr10).pdf (699,41KB)

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (133,51KB)

PDFPLAN SYTUACYJNY.pdf (285,13KB)

PDFPRZEKRÓJ A-A.pdf (40,08KB)

PDFPRZEKRÓJ B-B.pdf (57,31KB)

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf (211,67KB)

PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf (571,59KB)

PDFKwota przeznaczona na realizację zadania-sig.pdf (760,37KB)

PDFInformacje po otwarciu ofert-sig.pdf (607,96KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf (793,82KB)