Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXXIII SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XXXIII SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
30 marca 2022 r. o godz. 15.00
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
 1. Otwarcie obrad, przywitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za rok 2021.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pawłowiczki na lata 2018-2020 za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1139 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1140 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1141 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1142 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.
Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej:
 
 
 
 
              Przewodniczący Rady Gminy
 
       /-/ Przemysław Malinka
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 25-03-2022 14:41 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 25-03-2022 15:00
Przewiń do góryPrzewiń do góry