Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXXII SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam, że
XXXII SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI,
odbędzie się
24 lutego 2022 r. o godz. 15.00
 
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:
 
1. Otwarcie obrad, przywitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłowiczki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłowiczki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2026.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Ucieszków stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1430/rada-gminy-pawlowiczki.htm

                                                                     

                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                         /-/ Przemysław Malinka
Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 18-02-2022 12:36 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 18-02-2022 13:06
Przewiń do góryPrzewiń do góry