Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Informacje dla rolników

Zmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT)

Od 1 stycznia 2022 r. dla  rolników będących płatnikami podatku VAT udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Rolnik będący płatnikiem podatku VAT i dokonujący opłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne musi zastąpić dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego (zamieszczony na przesłanym nakazie płatniczym) na odpowiedni numer rachunku, który został wysłany do wszystkich płatników wraz z nakazami za I kwartał 2022 r.

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany  numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT. 

W momencie realizacji płatności saldo  rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Ważne! 
Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.

Brak możliwości identyfikacji płatnika (osoby ubezpieczonej spowoduje konieczność zwrotu wpłaty na konto, przez co składka nie zostanie opłacona

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń 

OR KRUS w Opolu

 

Nowe kwoty świadczeń w 2022 r.

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS oraz zasiłek chorobowy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Odszkodowanie z KRUS w 2022 roku dla rolnika i pomocnika rolnika

Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1.033 zł. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Ponadto, KRUS przypomina, że od 18 maja 2018 r. prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Zasiłek chorobowy z KRUS w 2022 roku.

Wyższe kwoty świadczeń uwzględniają nie tylko odszkodowanie z KRUS, ale także zasiłek chorobowy. Od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje podwyższony on do wysokości 20 zł. za każdy dzień niezdolności do pracy. Kasa przypomina, iż prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy, udokumentowanych na podstawie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza leczącego, które wpływają elektronicznie do właściwych jednostek organizacyjnych KRUS.

Podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł. za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni. Jednocześnie KRUS w odniesieniu do zasiłku chorobowego przypomina, że ubezpieczony posiada prawo do zasiłku chorobowego po przechorowaniu 30 dni. Przy czym, niezdolność do pracy powinna być zachowana w sposób ciągły na podstawie zwolnień lekarskich przekazanych do KRUS.

Podsumowując, od 1 stycznia 2022 r. rolnikom przysługuje odszkodowanie z KRUS i zasiłek chorobowy w nowych kwotach.

Opracowała:

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

Rehabilitacja styczń 2022

PDFRehabilitacja styczeń 2022.pdf (284,99KB)

 

 

Data publikacji: 13-01-2022 14:56
Przewiń do góryPrzewiń do góry