Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXXI SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

 

Uprzejmie zawiadamiam, że
XXXI SESJA 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI
odbędzie się
28 grudnia 2021 r. o godz. 13.00
Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach   
według niżej proponowanego porządku:

 

 1. Otwarcie obrad, przywitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029."
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłowiczki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pawłowiczki na lata 2021 – 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/188/21 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 października 2021 r. w spawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej https://www.pawlowiczki.pl/bip2/info.php?cat=112

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        /-/ Przemysław Malinka

Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 20-12-2021 14:27 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 20-12-2021 14:34
Przewiń do góryPrzewiń do góry