Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Składki IV kwartał 2021 i 14. emerytura w KRUS

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2021r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2021r. została ogłoszona wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników z IV kwartale 2021 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie.

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 14,00 zł miesięcznie (tzn. stanowi 1/3 pełnej składki)

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolnika, małżonka i domownika w IV kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł .

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzani powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będzie:

  • 12 % emerytury podstawowej tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
  • 24 % emerytury podstawowej tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha  przeliczeniowych;
  •  36 % emerytury podstawowej tj. 365,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;
  • 48 % emerytury podstawowej tj. 487,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za IV kw. 2021 r. tj. 31 październik 2021 r. przypada w niedziele to za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 listopada 2021 r.  (art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mający zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

 

14 emerytura w KRUS wysokość i wypłata

W 2021 roku Kasa wypłaci czternastą emeryturę dla osób uprawnionych.

Emeryci w tym roku dostaną dodatkowe pieniądze dwa razy: w kwietniu KRUS wypłacił trzynastą emeryturę, a w listopadzie emeryci i renciści otrzymają tzw. czternastą emeryturę rolniczą.

W listopadzie 2021 r. czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu bez konieczności składania wniosku. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku 13 emerytury
(wypłata w kwietniu) również 14 będzie wypłacona każdemu automatycznie, bez konieczności składania wniosków do KRUS.

Czternastka nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej czy o dodatek mieszkaniowy. Podając dochód przypadający na członka rodziny, mamy prawo jej nie uwzględniać. Czternasta emerytura nie będzie też podlegać zajęciom komorniczym.

Kiedy i jaka będzie wysokość 14 emerytury?

Czternasta emerytura będzie wypłacona uprawnionym emerytom i rencistom wraz ze świadczeniem za listopad 2021 r. Wysokość czternastej emerytury uzależniona jest od wysokości kwoty brutto pobieranej emerytury lub renty.

Pełną kwotę 1250,88 zł. brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł. brutto. Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Emerytom i rencistom, którzy otrzymują emeryturę jednocześnie z KRUS i z ZUS zarówno trzynastą jak i czternastą emeryturę wypłaci ZUS.

Opracowała 07.10.2021 r.

Iwona Porowska Kierownik  Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

 

 

 

Data publikacji: 15-10-2021 13:29
Przewiń do góryPrzewiń do góry