Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXVI SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI-NADZWYCZAJNA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 / z w o ł u j ę XXVI sesję Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 30 sierpnia 2021 r., godz. 14:00. Obrady odbędą się w sali posiedzeń  mieszczącej się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie obrad, przywitanie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o  charakterze użyteczności publicznej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2021/2022.
  6. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                           

Przewodniczący
Rada Gminy Pawłowiczki

                                                                                              Przemysław Malinka

                                                                                                                                           

Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 24-08-2021 11:12 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 26-08-2021 14:55
Przewiń do góryPrzewiń do góry