Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXIV SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

Uprzejmie zawiadamiam,

że XXIV SESJA  RADY GMINY PAWŁOWICZKI,

odbędzie się

24 czerwca 2021 r. o godz. 14.30

Obrady odbędą się w sali posiedzeń mieszczącej się na  II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach

według niżej proponowanego porządku:

 

 1. Otwarcie obrad, przywitanie.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.

 6. Raport o stanie Gminy Pawłowiczki za 2020 rok:

  1. omówienie raportu,

  2. debata nad raportem,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowiczki wotum zaufania.

 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki:

  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok,

  2. sprawozdania finansowe Gminy Pawłowiczki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku,

  3. informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłowiczki,

  4. wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium,

  5. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

  6. dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem o udzielenie absolutorium,

  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowiczki za 2020 rok,

  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.

 9. Podjęcie uchwały sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 10. Interpelacje i zapytania.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zakończenie obrad.

 

Transmisja oraz nagranie archiwalne posiedzenia będą dostępne na stronie internetowej https://www.pawlowiczki.pl/bip2/info.php?cat=112

 

 

Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 18-06-2021 08:20 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 18-06-2021 08:30
Przewiń do góryPrzewiń do góry