Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

Debata nad raportem o stanie Gminy Pawłowiczki za 2020 rok

INFORMACJA

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału

 w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

  1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się 24 czerwca 2021 r.
  2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).
  3. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 24 czerwca 2021 r.
  5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20000 mieszkańców).
  6. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 23 czerwca 2021 r.
  7. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1 w godzinach pracy urzędu.
  8. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia  wzór zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej informacji.
  9. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 23 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane.
  10. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Wzór zgłoszenia do debaty: PDFWzór zgłoszenia do debaty.pdf (484,44KB)
 

Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 14-06-2021 11:43 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 14-06-2021 12:45
Przewiń do góryPrzewiń do góry