Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony
Logo Gminy pawlowiczki Gmina
Pawłowiczki

XXII SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. / zwołuję XXII sesję Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 27 maja 2021 r., godz. 15:00. Obrady odbędą się w sali posiedzeń  mieszczącej się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad, przywitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Omówienie działalności międzysesyjnej.
 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami za rok 2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Malinka

 

Opublikował(a): Ilona Nolda Data publikacji: 19-05-2021 11:03 Modyfikował(a): Ilona Nolda Data modyfikacji: 19-05-2021 11:17
Przewiń do góryPrzewiń do góry