Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa opłat za wodę i ścieki

Decyzja GL.RZT.70.23.2023

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pawłowiczki na okres 3 lat;
Wnioskodawca: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-23-2023.html