Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do dwóch inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mierzęcin

Dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 411 822,45 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym z pompowniami przydomowymi. W ramach inwestycji wykonano: kanalizację sanitarną ciścieniową PE Ø 63 mm - 1235 m, PE Ø 50 mm - 612 m, przypompownie przydomowe ścieków 24 szt., przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe PE Ø 40 mm - 562 m/24 szt.

Realizacja: styczeń - kwiecień 2021 r.

Brak opisu obrazka

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów

Dofinansowanie w kwocie 1 100 000,00 zł, całkowita wartość 1 700 467,01 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie 2 szt. przepompowni przydomowych PK1 i PK2, wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej ok. 1622  m, przyłącza grawitacyjne 981 m/50 szt. oraz sieć kanalizacji ciśnieniowej tłocznej ok. 1291 m wraz z przyłączami ciśnieniowymi 7 szt. (174 m) zakończone pompowniami przydomowymi, odtworzono nawierzchnię drogi powiatowej wraz z chodnikiem - 360 m.

Realizacja: luty - listopad 2021 r.

Brak opisu obrazka