Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator do spraw dostępności


Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez gminę, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę Pawłowiczki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Kontakt:
Pani Danuta Perz – koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach
tel. 774036472
e-mail: koordynator@pawlowiczki.pl

  • Raporty

    Data publikacji: 18-03-2021 10:54