Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Trawniki

Brak opisu obrazka

Sołtys wsi Fabian Himmel

tel. 530 086 663

W sołectwie zamieszkuje obecnie 325 osób. Usytuowany tu jest neogotycki kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady. Nieopodal, na zagospodarowanym placu, stanęła figura św. Jana Pawła II. W miejscowości funkcjonuje przedszkole mieszczące się w budynku dawnej szkoły. Powstała tu też zagroda edukacyjna z zamysłem, aby ocalić od zapomnienia tradycje przodków.  W Wiejskim Domu Kultury znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa punkt usługowy, sklep.  We wsi nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Ochotnicza Straż Pożarna.