Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 7637Luty: 7121Marzec: 897Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 5684Luty: 10259Marzec: 10550Kwiecień: 6526Maj: 10077Czerwiec: 7604
Lipiec: 7016Sierpień: 8753Wrzesień: 7789Październik: 9645Listopad: 11107Grudzień: 7447
Rok 2022
Styczeń: 13355Luty: 14193Marzec: 9964Kwiecień: 9844Maj: 7616Czerwiec: 10515
Lipiec: 10279Sierpień: 8788Wrzesień: 10339Październik: 11672Listopad: 8037Grudzień: 12335
Rok 2021
Styczeń: 378Luty: 2048Marzec: 8752Kwiecień: 5080Maj: 27025Czerwiec: 4909
Lipiec: 5033Sierpień: 22963Wrzesień: 7532Październik: 7916Listopad: 7614Grudzień: 23170
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 27
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 21893
 2. Załatw sprawę
  Wyświetleń: 14830
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 13233
 4. Rada Gminy
  Wyświetleń: 12860
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7984
 6. Zamówienia publiczne Rok 2021
  Wyświetleń: 7780
 7. Rok 2022
  Wyświetleń: 6998
 8. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6673
 9. Dowód osobisty
  Wyświetleń: 5982
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5603
 11. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5541
 12. Podatki
  Wyświetleń: 5205
 13. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5030
 14. Środowisko
  Wyświetleń: 4983
 15. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4900
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4887
 17. Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie
  Wyświetleń: 4577
 18. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4532
 19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4447
 20. Wójt gminy
  Wyświetleń: 3994
 21. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3547
 22. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3194
 23. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przejęcia
  Wyświetleń: 3182
 24. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3179
 25. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3151
 26. Wybory i Referenda
  Wyświetleń: 3139
 27. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2749
 28. Zapytania i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 2713
 29. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2706
 30. Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2686
 31. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2680
 32. Zarządzenia wójta
  Wyświetleń: 2617
 33. Transmisje sesji Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2494
 34. Informacje o urzędzie BIP
  Wyświetleń: 2466
 35. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2454
 36. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 2450
 37. Obwieszczenia / Zawiadomienia
  Wyświetleń: 2369
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2343
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2324
 40. Oświata
  Wyświetleń: 2262
 41. Budżet
  Wyświetleń: 2256
 42. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2203
 43. Statut gminy
  Wyświetleń: 2172
 44. Petycje
  Wyświetleń: 2018
 45. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1928
 46. Rok 2023
  Wyświetleń: 1903
 47. organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1898
 48. Jednostki organizacyjne - BIP
  Wyświetleń: 1896
 49. Uchwały z 2021 roku
  Wyświetleń: 1887
 50. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1806
 51. Informacje od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których wykorzystywanie zostało zakończone
  Wyświetleń: 1794
 52. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1790
 53. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1767
 54. Kontakt
  Wyświetleń: 1714
 55. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1688
 56. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew(a)
  Wyświetleń: 1671
 57. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 1655
 58. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1642
 59. Porady prawne
  Wyświetleń: 1615
 60. Zarządzenia 2021r.
  Wyświetleń: 1545
 61. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1516
 62. Zapytania i interpelacje radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1515
 63. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1501
 64. Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1486
 65. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1467
 66. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1460
 67. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1460
 68. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1452
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1406
 70. Taryfa opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1386
 71. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - BIP
  Wyświetleń: 1370
 72. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1340
 73. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 1338
 74. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1338
 75. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1310
 76. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1289
 77. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1286
 78. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1273
 79. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW
  Wyświetleń: 1235
 80. Kózki
  Wyświetleń: 1138
 81. Trawniki
  Wyświetleń: 1136
 82. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Kościelnej droga nr 108405 O w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1129
 83. Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1127
 84. Placówki oświatowe
  Wyświetleń: 1115
 85. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie
  Wyświetleń: 1106
 86. Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. 812 Ucieszków
  Wyświetleń: 1094
 87. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1075
 88. Raporty
  Wyświetleń: 1074
 89. Zapytanie ofertowe - Remont ul. Szkolnej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 1073
 90. PETYCJE 2021
  Wyświetleń: 1053
 91. Milice
  Wyświetleń: 1042
 92. Nabór na Dyrektora Szkoły w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 1041
 93. Uchwały z 2022 roku
  Wyświetleń: 1027
 94. Zapytanie ofertowe -Remont drogi wewnętrznej dz. nr 584 i 760 w Radoszowach
  Wyświetleń: 1024
 95. Chrósty
  Wyświetleń: 1020
 96. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej dz. 334 Maciowakrze
  Wyświetleń: 1010
 97. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 998
 98. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108442 O UL. OGRODOWA ORAZ PARKINGU W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 993
 99. Radoszowy
  Wyświetleń: 981
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 967
 101. 2021r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 12
  Wyświetleń: 963
 102. Urbanowice
  Wyświetleń: 945
 103. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy
  Wyświetleń: 942
 104. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki w roku 2021
  Wyświetleń: 934
 105. Dobrosławice
  Wyświetleń: 923
 106. Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 922
 107. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 922
 108. Sprawozdania 2020r.
  Wyświetleń: 917
 109. Jakubowice
  Wyświetleń: 903
 110. Zespół Szklono-Przedszklony w Jakubowicach
  Wyświetleń: 902
 111. Ostrożnica
  Wyświetleń: 897
 112. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 896
 113. Gościęcin
  Wyświetleń: 890
 114. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 889
 115. Dobieszów
  Wyświetleń: 883
 116. Grodzisko
  Wyświetleń: 883
 117. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 882
 118. Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej 108464 O Grudynia Wielka - Dziećmarów
  Wyświetleń: 879
 119. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 863
 120. Grudynia Mała
  Wyświetleń: 860
 121. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 859
 122. Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 855
 123. Mierzęcin
  Wyświetleń: 830
 124. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i dowodów osobistych
  Wyświetleń: 816
 125. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 815
 126. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu
  Wyświetleń: 813
 127. Opinie RIO 2021r.
  Wyświetleń: 801
 128. Ucieszków
  Wyświetleń: 795
 129. Maciowakrze
  Wyświetleń: 792
 130. Borzysławice
  Wyświetleń: 773
 131. Sprawozdania 2021r.
  Wyświetleń: 768
 132. Zarządzenia 2022r.
  Wyświetleń: 764
 133. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku
  Wyświetleń: 756
 134. Przedborowice
  Wyświetleń: 732
 135. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 728
 136. Uchwały z 2023 roku
  Wyświetleń: 713
 137. Grudynia Wielka
  Wyświetleń: 711
 138. Naczęsławice
  Wyświetleń: 710
 139. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 709
 140. Akty prawa miejscowego z 2021 roku
  Wyświetleń: 685
 141. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 668
 142. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 635
 143. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 630
 144. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6
  Wyświetleń: 630
 145. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 621
 146. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 619
 147. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108479 O Grudynia Mała dz. nr 79, Milice dz. nr 6"
  Wyświetleń: 602
 148. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 598
 149. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 595
 150. Programy, strategie, plany
  Wyświetleń: 593
 151. Karchów - Ligota Wielka
  Wyświetleń: 591
 152. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
  Wyświetleń: 584
 153. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KÓZKI
  Wyświetleń: 575
 154. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 570
 155. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809"
  Wyświetleń: 563
 156. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 562
 157. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 556
 158. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 540
 159. BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W GOŚCIĘCINIE ETAP II
  Wyświetleń: 536
 160. Zarządzenia 2023r.
  Wyświetleń: 535
 161. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 519
 162. PETYCJE 2022
  Wyświetleń: 517
 163. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 499
 164. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowywania i możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 497
 165. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 494
 166. PETYCJE 2023
  Wyświetleń: 491
 167. 2022r. - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowiczki, Okręg Wyborczy nr 14
  Wyświetleń: 476
 168. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI BORZYSŁAWICE
  Wyświetleń: 470
 169. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 466
 170. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH
  Wyświetleń: 457
 171. Opinie RIO 2022r.
  Wyświetleń: 442
 172. Zarządzenie Nr 5/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 438
 173. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 433
 174. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NACZĘSŁAWICE-TRAWNIKI
  Wyświetleń: 425
 175. Informacje dotyczące wyborów
  Wyświetleń: 423
 176. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 415
 177. Powiadomienie o losowaniu
  Wyświetleń: 412
 178. Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 409
 179. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borzysławice"
  Wyświetleń: 407
 180. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 406
 181. Postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 401
 182. Zarządzenie Nr 150/20 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 394
 183. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 393
 184. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 387
 185. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12.02.2021 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 386
 186. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 385
 187. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej
  Wyświetleń: 382
 188. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 379
 189. Postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 379
 190. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 377
 191. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 377
 192. Interpelacje i zapytania kadencja 2018-203
  Wyświetleń: 370
 193. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki o granicach obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 370
 194. BUDOWA DROGI W GOŚCIĘCINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I ETAP
  Wyświetleń: 369
 195. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 369
 196. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 30 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 365
 197. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 365
 198. Sprawozdania 2022r.
  Wyświetleń: 364
 199. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 353
 200. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108428 O UL. OGRODOWEJ I NR 108430 O UL. POLNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 353
 201. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 348
 202. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108459 O ul. Piękna w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 345
 203. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KORFANTEGO W PAWŁOWICZKACH
  Wyświetleń: 338
 204. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE OSTROŻNICA
  Wyświetleń: 337
 205. REMONT DRÓG GMINNYCH UL. SIENKIEWICZA I UL. LEŚNEJ W OSTROŻNICY
  Wyświetleń: 337
 206. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 334
 207. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W URBANOWICACH - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 330
 208. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 329
 209. Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 324
 210. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 316
 211. Zapytanie cenowe - Remont drogi węwnetrznej dz. nr 245 w Urbanowicach
  Wyświetleń: 315
 212. Zapytanie cenowe - Unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 307
 213. Zapytanie cenowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach
  Wyświetleń: 304
 214. Akty prawa miejscowego z 2022 roku
  Wyświetleń: 302
 215. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - "Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 301
 216. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach"
  Wyświetleń: 298
 217. Zapytanie cenowe - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 313 w Trawnikach
  Wyświetleń: 298
 218. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108464 O w Grudyni Wielkiej
  Wyświetleń: 286
 219. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnetrznej dz. nr 48 w Przedborowiach
  Wyświetleń: 281
 220. Zapytanie cenowe - Remont drogi gminnej 108480O ul. Wiejska w Dobrosławicach
  Wyświetleń: 265
 221. Zapytanie cenowe - Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214 w Gościęcinie
  Wyświetleń: 260
 222. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 246
 223. Budżet 2023r.
  Wyświetleń: 235
 224. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Lakiernia proszkowa
  Wyświetleń: 235
 225. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2023
  Wyświetleń: 226
 226. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kózki"
  Wyświetleń: 225
 227. Nabór na wolne stanowisko pracy – podinspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej
  Wyświetleń: 211
 228. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki
  Wyświetleń: 207
 229. 2024r. - Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 204
 230. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskowej w Opolu o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Pleso" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 203
 231. Informacje dot. efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 201
 232. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE URBANOWICE
  Wyświetleń: 191
 233. Akty prawa miejscowego z 2023 roku
  Wyświetleń: 182
 234. ZAPYTANIE CENOWE - „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 449 w Ucieszkowie
  Wyświetleń: 172
 235. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 171
 236. Sprawozdania 2023r.
  Wyświetleń: 168
 237. Podanie do publicznej wiadomości decyzji
  Wyświetleń: 160
 238. Zakup i dystrybucja węgla
  Wyświetleń: 155
 239. ZAPYTANIE CENOWE - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 1017/3 i 1031 w Pawłowiczkach
  Wyświetleń: 154
 240. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 151
 241. Referendum ogólnokrajowe - 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 150
 242. Nabór na wolne stanowisko pracy – młodszy referent do spraw finansowych
  Wyświetleń: 148
 243. Obwieszczenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 146
 244. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 138
 245. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu "Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030”.
  Wyświetleń: 135
 246. Opinie RIO 2023r.
  Wyświetleń: 130
 247. Nabór na wolne stanowisko pracy – inspektor do spraw gospodarki komunalnej i inwestycji
  Wyświetleń: 123
 248. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 122
 249. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 119
 250. Strategia rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011-2021
  Wyświetleń: 112
 251. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i osób wydających decyzje składane w związku z objęciem lub odejściem ze stanowiska, nadaniem lub cofnięciem upoważnienia
  Wyświetleń: 109
 252. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administarcyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przedborowice" Gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 94
 253. 2023r. - Wybory do Sejmu i Senatu - kopia
  Wyświetleń: 92
 254. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości wydanej decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 92
 255. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 87
 256. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice, Gm. Pawłowiczki"
  Wyświetleń: 82
 257. Transmisja
  Wyświetleń: 70
 258. Zarządzenia 2024r.
  Wyświetleń: 70
 259. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 61
 260. Plan postepowań o udzielenie zamowień publicznych na rok 2024
  Wyświetleń: 61
 261. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 262. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 14 września 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 263. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 stycznia 2021 część 1
  Wyświetleń: 44
 264. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 września 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 265. PETYCJE 2024
  Wyświetleń: 44
 266. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 29 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 267. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 19 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 268. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 269. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 23 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 270. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 3
  Wyświetleń: 31
 271. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 272. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 26 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 273. Budżet 2024r.
  Wyświetleń: 26
 274. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 23
 275. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 23
 276. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 18 marca 2021
  Wyświetleń: 22
 277. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 278. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 279. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 280. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 września 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 21
 281. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 282. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 lutego 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 21
 283. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 284. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 1
  Wyświetleń: 21
 285. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 2
  Wyświetleń: 21
 286. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 grudnia 2021 r. część 3
  Wyświetleń: 21
 287. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 7 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 288. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 289. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 28 stycznia 2021 część 2
  Wyświetleń: 19
 290. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 marca 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 19
 291. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 24 lutego 2022 r. część 2
  Wyświetleń: 18
 292. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 marca 2022 r. część 1
  Wyświetleń: 18
 293. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 294. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 295. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 296. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 9 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 297. Nagranie z sesji Rady Gminy Pawłowiczki dniu 22 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 13
 298. Plany łowieckie
  Wyświetleń: 13
 299. Uchwały z 2024 roku
  Wyświetleń: 13
 300. Plany łowieckie 2024r.
  Wyświetleń: 12
 301. Strategia Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030
  Wyświetleń: 11
 302. Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 8
 303. Akty prawa miejscowego z 2024 roku
  Wyświetleń: 3