Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Grudynia Mała

Brak opisu obrazka

Sołtys wsi  Marek Froelich

Sołectwo zamieszkuje obecnie 99 osób. Wieś sąsiaduje z Grudynią Wielką. Funkcjonują tu sklepy, prowadzona jest działalność rolnicza, produkcyjna i usługowa.