Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Grodzisko

Brak opisu obrazka

Sołtys wsi Beata Philippczyk

tel. 730 753 968

Sołectwo liczy 115 mieszkańców. Prowadzona jest tu działalność rolnicza. We wsi funkcjonuje świetlica. Dzieci uczęszczają do szkoły w Naczęsławicach. Działa też jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Nieopodal wsi znajdują się zbiorki retencyjne - stawy. Opiekę nad nimi sprawuje koło wędkarskie Relax, które je zarybia, dba też o czystość i porządek.