Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Gościęcin

Brak opisu obrazka

Sołtys wsi Helena Zauder

tel. 531 220 181
hzauder@o2.pl

Sołectwo zamieszkuje obecnie 651 osób. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP usytuowany jest  w centrum wsi, na niewielkim wzniesieniu. Zabytkową perełką jest drewniany kościół odpustowy pw. św. Brykcjusza, zbudowany w 1661 r., studnia i źródełko oraz budynek pustelni, usytuowane przy drodze prowadzącej do Kózek. We wsi funkcjonuje Zespół Szkolno- Przedszkolny, filia Gminnej Biblioteki Publicznej mieszcząca się we Wiejskim Domu Kultury, sklepy, salon fryzjerski, ośrodek zdrowia, punkt apteczny. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Ochotnicza Straż Pożarna.