Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Dobieszów

Brak opisu obrazka

Sołtys wsi Sabina Wolny

tel. 575 762 466

Sołectwo zamieszkuje obecnie 137 osób. Mieszkańcy zajmują się tu głównie rolnictwem. W miejscowości znajduje się zabytkowa kapliczka zbudowana w 1899 r. pw. św. Jana Nepomucena usytuowana przy drodze wjazdowej do wsi.