Gmina Pawłowiczki

Aktualności

Komunikat Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu

16 marca 2018, godzina 14:58

Komunikat dotyczy Wodociągu Grodzisko zaopatrującego miejscowości : Grodzisko i Naczęsławice

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r.

15 marca 2018, godzina 10:36


Na prośbę Dyrektora OR KRUS w Opolu Pana Lecha Waloszczyk zamieszczamy informację o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r.
11 marca Dzień Sołtysa

09 marca 2018, godzina 14:50

Nabó na szkolenie

08 marca 2018, godzina 07:42

Na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu zamieszczamy nabór na szkolenie.

Nabór wniosków na usunięcie azbestu

05 marca 2018, godzina 13:12

Drodzy mieszkańcy Gminy Pawłowiczki!

W związku z ogłoszonym konkursem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Gmina Pawłowiczki ogłasza nabór wniosków do tego programu.
Koszty obejmować będą demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Dofinansowanie wynosić będzie 100 % kosztów wartości zadania w tym 85 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i 15% z budżetu Gminy Pawłowiczki
Wnioski o chęci przystąpieniu do programu należy składać w terminie od 05-03-2018r. do 23-03-2018r. w pok. Nr 1 Urzędu Gminy w Pawłowiczkach. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pok. 1 lub pod tel. 774036473.
Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

pobierz wniosek

« Poprzednie / Następne »