Pawłowiczki Commune

Aktualności

Gminne zawody sikawek konnych

16 july 2018, at 10:06

14 lipca 2018 r. przeprowadzono w Maciowakrzu gminne zawody sikawek konnych oraz zawody smerfów z OSP Ostrożnica, OSP Radoszowy, OSP Grodzisko, OSP Ucieszków, OSP Naczęsławice, OSP Trawniki, OSP Maciowakrze.

Fundusz Sprawiedliwości

12 july 2018, at 12:03

Gmina Pawłowiczki zakupiła dla Ochotniczych Straży Pożarnych:
1. 6 defibrylatorów,
2. 6 przenośnych zestawów oświetleniowych,
3. 6 zestawów sprzętu do oznakowania terenu akcji,
4. 1 parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,
5. 1 zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
6. 1 przenośny zestaw oświetleniowy (nr2),
7. 20 szt. pachołków ostrzegawczych.
Zakupiony sprzęt jest „Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Nasza Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 63.693,24 zł, wkład własny gminy wyniósł 643,36 zł.

Organizatorzy zapraszają na uroczystość w Maciowakrzu

11 july 2018, at 12:16

Zawiadomienie Związku Międzygminnego Czysty Region

04 july 2018, at 12:33

Zaproszenie na "Lato kwiatów" w Otmuchowie

04 july 2018, at 09:16

Na prośbę Sekretarza Miasta Otmuchów zamieszczamy informację o corocznej imprezie odbywającej się w Otmuchowie “Lato kwiatów”.

« Poprzednie