Gmina Pawłowiczki

Informacja o możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych

25 lipca 2018, godzina 13:45

Szanowni Państwo
W imieniu Pana Marszałka Województwa Andrzeja Buły zamieszczamy informację o możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych(z RPO WO 2014-2020)więcej informacji tutaj:
opis linka

opis linka

opis linka