Gmina Pawłowiczki

Fundusz Sprawiedliwości

12 lipca 2018, godzina 12:03

Gmina Pawłowiczki zakupiła dla Ochotniczych Straży Pożarnych:
1. 6 defibrylatorów,
2. 6 przenośnych zestawów oświetleniowych,
3. 6 zestawów sprzętu do oznakowania terenu akcji,
4. 1 parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,
5. 1 zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
6. 1 przenośny zestaw oświetleniowy (nr2),
7. 20 szt. pachołków ostrzegawczych.
Zakupiony sprzęt jest „Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Nasza Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 63.693,24 zł, wkład własny gminy wyniósł 643,36 zł.