Gmina Pawłowiczki

By uniknąć wypadków w gospodarstwie rolnym

22 czerwca 2017, godzina 11:57

Poniżej zamieszczamy informację KRUS dla rolników o zarządzaniu bezpieczeństwem na terenie własnego gospodarstwa rolnego.