Gmina Pawłowiczki

Oferty pracy

ZAJĄCZEK NA BEZLUDNEJ WYSPIE

20 lipca 2011, godzina 09:29

W związku z realizacją projektu „Zajączek na bezludnej wyspie” Nr POKL.09.05.00-16-145/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Gmina Pawłowiczki zaprasza do składania ofert na stanowisko:

1. koordynatora projektu
opis linka

2. specjalisty ds. rozliczeń
opis linka

« Poprzednie

Commands out of sync; you can't run this command now