Gmina Pawłowiczki

Aktualności

I sesja Rady Gminy Pawłowiczki, kadencji 2018-2023

14 listopada 2018, godzina 12:40

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 5 listopada 2018 roku, I sesja Rady Gminy Pawłowiczki została zwołana na dzień 19 listopada 2018 r. (tj. poniedziałek) na godz. 14.30.
Obrady odbędą się w sali posiedzeń i ekspozycyjnej mieszczącej się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Stwierdzenie kworum.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór przewodniczącego rady.

7. Wybór zastępcy przewodniczącego rady.

8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu wójtowi gminy i złożenie przez niego ślubowania.

9. Zakończenie obrad I sesji rady.

Życzenia Wójta Gminy z okazji Dnia Seniora

14 listopada 2018, godzina 09:27

Komunikat dla rolników

13 listopada 2018, godzina 09:07

Na prośbę Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania zamieszczamy informację na temat Programu Konopnego

Szanowni Państwo

Pragnę poinformować, że Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ustanowił Program Konopny, którego celem jest komercjalizacja polskich odmian konopi przemysłowych. W ramach programu poszukujemy polskich rolników, którzy w ramach umów kontraktacyjnych mogliby uprawiać tą roślinę na cele nasienne. Gwarantujemy wsparcie merytoryczne, pomoc administracyjną oraz zakup 100% plonu nasion spełniających określone w umowie kontraktacyjnej parametry. Ponadto wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do lektury strony internetowej www.programkonopny.pl oraz naszej broszury informacyjnej (w załączeniu). pobierz dokument

Kierownik Programu Konopnego
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71b
60-630 Poznań
tel. 61 84 55 840

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu wspólpracy Gminy Pawłowiczki z org. pozarządowymi

05 listopada 2018, godzina 14:58

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zaproszenie na Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 i 10 listopada w Opolu

05 listopada 2018, godzina 11:31


« Poprzednie