Gmina Pawłowiczki

Aktualności

12 grudnia 2017, godzina 13:54

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych

07 grudnia 2017, godzina 08:00

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych: „Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy wraz z rehabilitacją zdrowotną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XXIX SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

21 listopada 2017, godzina 07:14

Zawiadomienie

Zaproszenie rolników do udziału w szkoleniach dotyczących bezpiecznej pracy w rolnictwie

17 listopada 2017, godzina 07:14

Spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej

16 listopada 2017, godzina 11:42

Na prośbę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu Departament Koordynacji Programów Operacyjnych z dnia 15.11.2017 zamieszczamy informację o spotkaniu dla podmiotów ekonomii społecznej – mikro , małych i średnich przedsiębiorstw.

« Poprzednie