Gmina Pawłowiczki

Aktualności

14 marca 2019, godzina 13:59

Związek Międzygminny „Czysty Region” zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Pawłowiczki na konsultacje społeczne, których tematem będzie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie postępowania z odpadami. Spotkanie odbędzie się 19 marca (wtorek) w godz. 15:00 – 17:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Pawłowiczkach.
Wszystkim zainteresowanym udostępniamy zakres proponowanych zmian celem zapoznania się, jednocześnie przypominamy, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku stanowi akt prawa miejscowego. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określa on m.in. wymagania dotyczące selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.
Propozycje zmian i uwagi zgłaszać można również pisemnie na adres Związku: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle oraz mailowo na adres sekretariat@czystyregion.pl do końca marca 2019 r.

AKTUALNY Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZMCR

Propozycje zmian do Regulaminu 2019

Życzenia Wójta z okazji Dnia Sołtysa

08 marca 2019, godzina 15:14

Program Mama 4 +

06 marca 2019, godzina 11:01

Program Mama 4+

Prezydent Rzeczypospolitej Polskie podpisał ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wprowadzającym nowy Program „Mama 4+”. Informacji o programie oraz wzory dokumentów (wniosków ,oświadczenia)można zasięgnąć na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce pn. Program “Mama 4 +” na stronach:
Opis linka

Ostrzeżenie - próby oszustwa ,,na wnuczka", ,,na plicjanta"

06 marca 2019, godzina 10:25

Opolska Policja otrzymała właśnie informację o aktywności oszustów działających między innymi metodą NA PRACOWNIKA CBA, “na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy podszywają się pod policjantów i okradają osoby starsze z oszczędności ich życia. Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Bądź czujny, nie daj się oszukać. Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Policjanci NIGDY nie każą wybierać z banku i przekazywać komukolwiek pieniędzy. NIGDY nie każą robić przelewów na konto pod pretekstem ich zabezpieczenia. Uważajcie na oszustów – dzwonią podając się za policjantów, funkcjonariuszy CBŚP czy członków rodziny. Taką rozmowę należy bezwzględnie zakończyć ROZŁĄCZAJĄC SIĘ!

III SESJA RADY GMINY PAWŁOWICZKI

26 lutego 2019, godzina 13:39

Zawiadomienie

« Poprzednie