Gmina Pawłowiczki

Aktualności

Zaproszenie na Święto Województwa Opolskiego

14 sierpnia 2018, godzina 11:16

Informacja o koloniach dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

14 sierpnia 2018, godzina 09:31

Na prośbę KRUS rozpowszechniamy informację o koloniach dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
WYMAGANIE KONIECZNE: JEDNO Z RODZICÓW MUSI BYĆ UBEZPIECZONE W KRUS W PEŁNYM ZAKRESIE.
Odpłatność dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS (w pełnym zakresie): 440,00 zł.
Termin turnusu: 18 – 29 sierpnia 2018 r.

Proponowana strona do odwiedzenia: facebook.com/zkzmw

Program wypoczynku

Informacja o możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych

25 lipca 2018, godzina 13:45

Szanowni Państwo
W imieniu Pana Marszałka Województwa Andrzeja Buły zamieszczamy informację o możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych(z RPO WO 2014-2020)więcej informacji tutaj:
opis linka

opis linka

opis linka

Gminne zawody sikawek konnych

16 lipca 2018, godzina 10:06

14 lipca 2018 r. przeprowadzono w Maciowakrzu gminne zawody sikawek konnych oraz zawody smerfów z OSP Ostrożnica, OSP Radoszowy, OSP Grodzisko, OSP Ucieszków, OSP Naczęsławice, OSP Trawniki, OSP Maciowakrze.

Fundusz Sprawiedliwości

12 lipca 2018, godzina 12:03

Gmina Pawłowiczki zakupiła dla Ochotniczych Straży Pożarnych:
1. 6 defibrylatorów,
2. 6 przenośnych zestawów oświetleniowych,
3. 6 zestawów sprzętu do oznakowania terenu akcji,
4. 1 parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,
5. 1 zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
6. 1 przenośny zestaw oświetleniowy (nr2),
7. 20 szt. pachołków ostrzegawczych.
Zakupiony sprzęt jest „Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Nasza Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 63.693,24 zł, wkład własny gminy wyniósł 643,36 zł.

« Poprzednie