Gmina Pawłowiczki

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uchwalany jest przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego “Czysty Region”
Link

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowiczki
Regulamin Pawłowiczki 27.03.2013
Zmiana regulaminu Pawłowiczki 06.03.2014
Zmiana reg Pawłowiczki 6.03.2014
Zmiana regulaminu Pawłowiczki 26.02.2015
Zmiana reg Pawłowiczki 26.02.2015

Zgodnie z uchwałą Nr LII/56/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchylone zostały przepisy §1 ust. 2, §2, §3, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, § 17, § 18, §19, §20 oraz załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/151/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1146, z 2014 r. poz. 770 i z 2015 r., poz.591),